125.jpg
125

Ringstedvej Storemøllen 1930
126.jpg
126

Ringstedvej Spritfabrikken1926
127.jpg
127

Mejeri Støden Helligkorsvej o. 1900
128.jpg
128

Støden o. 1900 - Mejeri bagved
129.jpg
129

Borgediget 1908
130.jpg
130

Borgediget nr. 16 1912
131.jpg
131

Helligkorsvej Vandværket 1908
132.jpg
132

Vandværket koloreret 1908
133.jpg
133

Helligkorsvej Kasernen (milit) 1916
134.jpg
134

Helligkorsvej Kasernen (milit) 1917

Home|Previous Page|Next Page

Page 11 of 47